Postbyen - Københavns nye bydel

- ejes af Danica Pension

Byrummet med plads til alle

Den gamle postgrund i København udvikles til en bydel med grønne områder og store pladser med fokus på - liv og nærvær med plads til alle. Området bliver bilfrit, da alle bilister ledes ned i den velindrettede parkeringskælder. SMART parkering er et must under byen!

Villa Copenhagen Hotel er indrettet i det gamle posthus fra 1912 og er en del af bydelen. Danske Bank får nyt hovedsæde i første etape af byggeriet som står klar i 2023. Anden etape står klar i 2024 og indeholder kontorbygningen The Stamp sammen med fire tårne med boliger og hotellejligheder. Tredje etape forventes at stå klar i 2027 med boliger, erhverv og almene boliger.

Med den centrale placering anslår Estate Media, at 5.500 mennesker vil arbejde i Postbyen, og der vil være 20.000 besøgende om dagen.

Foto: © Arkitema - Coverfoto: © DroneRune

50%

Én full-blown parkeringsløsning

I samarbejde med Apcoa Parking Danmark leverer vi en parkeringsløsning med fokus på sikkerhed, tryghed og brugervenlighed for gæsterne i Postbyen.

 

"Vi ser frem til at servicere bilisterne med den mest moderne parkeringsteknologi, baseret på den nyeste nummerpladegenkendelsesteknologi kombineret med digitale parkeringsløsninger," udtaler Michael Christensen, adm. direktør i Apcoa Parking Danmark.

50%

Fremtidssikret - fuld dynamiske LED henvisningsskilte

LED skiltene sikrer en god henvisning i Postbyen. De guider gæsterne ind i området og rundt i bygningen. Gæsterne finder nemt op til både kontorer, lejligheder, erhverv og ikke mindst til byrummet.

De fuld dynamiske henvisningskilte er en fremtidssikret løsning, som kan udvikles og tilpasses efter behov.
De sikrer fleksibilitet ift. udviklingen af byrummet, lejere og erhverv, som skal kommunikeres til områdets brugere.

Overblik over ledige parkeringsbåse

Med SSI sensorernes placering i midten af kørevejen giver de et hurtigt overblik til gæsterne som skal parkere i det moderne parkeringsanlæg.
De grønne lamper viser hurtigt gæsterne til de ledige parkeringspladser. For ledige el-ladepladser vises orange og blå for handicappladser. De røde lamper viser at pladserne er optaget. Det innovative system øger brugervenligheden og nedsætter søgetrafikken.

SSI'erne har flere funktioner end nemt og bekvemt parkering:

 • Data til dynamiske LED henvisningsskilte
 • Data til de blå kommunale skilte
 • Videoovervågning af den enkelte parkeringsbås og mellem bilerne
 • Data (nummerplader) til betalingssystemet
 • Data til analyse og statistikker som kan bruges til optimering af arealet
50%
50%

Fuldautomatisk betaling – nemt og bekvemt

Når gæsterne i Postbyen har installeret en betalingsapp - skal de ikke foretage sig noget ift. til betaling. Når de kører ind og parkerer på en ledig parkeringsplads er parkeringen allerede aktiveret i appen. Dette sker automatisk via SSI sensorerne som leverer data til betalingssystemet i SCANVIEW SHARE.

Når de kører ud fra området betales parkeringen automatisk via appen.
Alternativt kan betalingen ske i én af de opsatte betalingsautomater.

Optimering af belægningsprocenten

Postbyen skaber tryghed i deres parkeringskælder med musik og videoovervågning.

Gæsterne vil ved deres ankomst bemærke den komplette overvågning af alle parkeringsarealer inkl. cykelparkeringspladserne. Den traditionelle videoovervågning er kombineret med SSI sensorerne som overvåger mellem bilerne.

Musik i et parkeringsområde er med til at gæsterne føler sig mere trygge. I Postbyen er det kombineret med talevarsling. Det er med til at forebygge utilsigtede hændelser på materiel og personer.
Kontrolcentralen får besked om uønsket ophold i parkeringskælderen og dermed kan de tage kontakt til de uønskede personer via højtalerne.

Foto: © Arkitema

50%
50%

SCANVIEW SHARE - en del af løsningen

SCANVIEW SHARE er et komplet Parking Management System hvor alle data behandles. Postbyen har let adgang til det brugervenlige system, hvor de hurtigt kan få de nødvendige informationer:

 • Belægningsprocenten/udnyttelsesgrad af parkeringsarealet
 • Statistikker og livedata
 • Nummerpladevisning
 • Parkeringstider
 • Betalingsautomater
 • Styring og visning på digitale skilte
 • Integration til diverse betalingsapps
 • Døgnbemandet kontrolcentral

Parkering kan også være grønt

Med de innovative løsninger på parkeringsarealet er Postbyen med til at sætte et grønt aftryk.

 • Intelligent Wayfinding mindsker søgetrafikken – og er dermed CO2 reducerende
 • Nedsat søgetrafik nedsætter vedligeholdelses- og driftsudgifterne
 • SSI sensorerne dækker 6 P-pladser og POE-forsynes – enkel og klimavenlig installation
 • Undgå papirspild – man kan modtage kvittering på SMS eller mail
50%

FAKTA:

42.000 kvm parkeringsareal
3 niveauer i parkeringskælderen
Ca. 1.000 parkeringspladser
5.500 cykelparkeringspladser

50%

Postbyen har indgået en serviceaftale med SCANVIEW

En serviceaftale forenkler hverdagen, for dig der har ansvaret for jeres tekniske løsninger. Service forlænger udstyrets levetid og opretholder den høje standard på kvalitetsprodukterne.

Med et fuldt funktionelt anlæg skaber du tryghed for dine brugere, samt sikrer at forsikringsmæssige og lovpligtige forpligtelser overholdes.

For yderligere information kontakt

Johnny Klausen

T 2027 9760, jk@scanview.dk

https://www.linkedin.com/in/johnny-klausen/