Analyse - ANPR

ANPR (Automatic Number Plate Recognition / nummerpladegenkendelse) er et af flere stærke analyseværktøjer fra SCANVIEW til styring af parkeringsanlæg.

Analyse

Videoovervågning og analyse er meget vigtigt for sikker drift af et parkeringsanlæg.

Der kan fx laves trafiktælling, hvilket bl.a. kan bruges til automatiske p-plads henvisninger. Der kan foretages automatisk aktivitetsovervågning. SCANVIEW har leveret en løsning til parkeringsanlæg, hvor en alarm aktiveres, hvis 3 personer er samlet mere end 30 sekunder, eller hvis en bil er parkeret udenfor parkeringsbåse. Når alarmen lyser kan personer anråbes fra kontrolcentralen via en mikrofon i overvågningsinstallationen.

Analyse baseret på optagelser med termisk kamera er endnu en service, som SCANVIEW kan levere. Termisk overågning har vi bl.a. leveret til Danmark 2 største lufthavne.

En andet meget nyttigt analyseværktøj er nummerpladegenkendelse...

25%
0%

ANPR (Automatic Number Plate Recognition)

SCANVIEW er leverandør af det unikke ANPR system fra Dallmeier. Systemet aflæser og identificerer nummerplader i både kørende og stillestående trafik. Den exceptionelle software teknologi gør, at nummerplader kan aflæses korrekt uanset dårligt vejr eller dårlige lysforhold.

Mulighederne med ANPR er mange. Ifm. parkeringsanlæg med bomme kan det bruges til bomstyring, abonnementsstyring, betalinger, statistikker mv. Integrering med SKIDATA er en mulighed.

ANPR highlights

 • Nummerpladeanalyse, arkivering i database med tidspunkt, dato, sted samt fotos af nummerplade og bil
 • Håndtering af millioner af registeringer
 • Registreringer overskrives automatisk, baseret på variable indstillinger, fx efter et fastsat tidsrum
 • Systemet er skalerbart og integreres let med andre analyseværktøjer, fx SeMSy (Security Management System)
 • Central konfiguration og administration af alle tilhørende anlæg og områder
 • Aflæser nummerplader på biler der kører op til 160 km/t
 • Ekstrem hurtig svartid ved datasøgning i systemet
 • Parallel metasearch gør svartiden uafhængig af antal tilkoblede enheder
 • Automatisk alarm med billede og lyd i tilfælde af systemfejl
 • Opsætning af brugere og tilhørende systemrettigheder
 • Sikkerhed gennem brug standard server hardware
25%
0%

ANPR anlysemuligheder

Analysemuligheder er mange. Fx...

Blacklisting - nummerplader blacklistes, og alarm udløses, hvis de forsøger at køre ind på området.

Search & export - fx søgning efter specifik nummerplade med alle tilhørende data, fra alle tilkoblede lokationer.

Åbent system - mulighed for integrering med andre systemer, fx video management systemer.

 

 

Parkeringsanlæg referencer

SCANVIEW har leveret en række løsninger til parkeringsanlæg, hvor overvågning og analyse er på højeste teknologiske niveau. Følgende kan nævnes...

Åbne anlæg (uden bomme)
Friis Shoppingcenter, Aalborg
Odeon, Thomas B. Thriges Gade i Odense
Sillebroen Shopping, Frederikssund

Lukkede anlæg (med bomme)
Magasin, København
Nørreport P-hus, Israels Plads
Ceres Byen, Aarhus
Industriens Hus, Rådhuspladsen i København
Z-Huset, Aarhus

35%