Store muligheder med avanceret videoanalyse

Rådgivning

Scanview Systems hjælper og guider dig naturligvis igennem, så du får den helt rigtige løsning.

Har du et ønske om, at få videoanalyse på dit eksisterende videoanlæg, er dette også muligt. Vi tilslutter og konfigurerer med dit eksisterende videoanlæg, såfremt dit anlæg ikke er alt for forældet.

50%
0%

Intelligent teknologi

Intelligent videoanalyse kan der fx laves trafiktælling, hvilket bl.a. kan bruges til automatiske p-plads henvisninger. Der kan foretages automatisk aktivitetsovervågning. Et eksempel på en løsning til et parkeringsanlæg er, hvor en alarm aktiveres, hvis 3 personer er samlet mere end 30 sekunder, eller hvis en bil er parkeret udenfor parkeringsbåse. Når alarmen lyser kan personer anråbes fra kontrolcentralen via en mikrofon i overvågningsinstallationen.

Avanceret videoanalyse bruges bl.a. til

Analyse baseret på optagelser med termisk kamera er endnu en service, som SCANVIEW SYSTEMS kan levere. Termisk overvågning har vi bl.a. leveret til Danmark 2 største lufthavne.

Intelligent videoanalyse bruges bl.a. til:

  • Perimetersikring: Indtrængning på områder. Analyse af specifikke virtuelle områder, hvis der er indtrængen eller krydsning af virtuelle linjer.
  • Talevarsling: Varsling til personer, om hvordan de skal forholde sig.
  • Ensretning “wrong direction”: Analyse til alarmering af emner som bevæger sig i en ikke-tilladt retning i et virtuelt område.
  • Tælling: Analyse af antal og opholdstid af personer på virtuelle områder.
50%
0%

  • Tidsbestemt objekt: Analyse af stillestående eller efterladte genstande gennem længere tid eller en forudbestemt tid.
  • Person/ansigtsgenkendelse: Analyse af ansigter “køn/alder”, kan bruges til adgangskontrol.
  • Shopping/adfærdsanalyse: Analyse hvor man kan følge person/kunders adfærd i butik/område.
  • Varmeindikation/termisk video­overvågning: Analyse af varme på udvalgte virtuelle områder (person, ild, røg, etc.).
  • Sceneændring: Kamerabeskyttelse, hvis en person ændrer/omdirigerer kameraet, dækker, sprøjter eller blinder linsen.
  • Museum/Artwork. Analyse til objekter, som f.eks. billeder, der stjæles fra en væg.